zimate antidepresive već nekoliko sedmica i ne primjećujete razliku? Kako znati djeluju li tablete koje vam je ljekar prepisao?

Kako bi demistikovali šta treba očekivati od svojih antidepresiva i kako znati da djeluju, dva psihijatra ogovorila su na najčešća pitanja pacijenta:

Šta su antidepresivi?

Antidepresivi su raznolika grupa ljekova koja služe u liječenju depresije, ali i mnogih drugih poremećaja. Prepisivanje antidepresiva je posao ljekara, a očekivano se djelovanje posmatra u prvih nekoliko sedmica od početka uzimanja i nadgleda se do eventualne potrebe da se lijek promijeni. Iako stručnjaci još ne znaju kako tačno antidepresivi djeluju, utiču na neurotransmitere koji pak utiču na stanja od raspoloženja do memorije, koncentracije i spavanja, prenosi stranica www.msn.com

Što očekivati kad počnete da koristie antidepresive?

Prema riječima psihijatra iz Pennsylvanie, Thomasa Winda, treba da osjetite promijene u kratkom roku: “Pacijenti često osjete više energije, nekad bolje spavaju, a ponekad im se poboljša i apetit – sve se to obično odvija u prve dvije sedmice. Ali, recimo da tokom 5 – 6 mjeseci antidepresivi stvarno počnu djelovati i čovjek se osjeća bolje, naravno ako prima prave ljekove i dozu”.

Kako znati djeluju li antidepresivi?

Prema riječima dr. Winda i dr. Millera iz Hampshirea sve zavisi od simptoma vašeg mentalnog zdravlja, pa je zato važno da pri prvoj posjeti ljekar zabilježi sve simptome i prati šta se sa njima događa dok traje liječenje…

“Svaka osoba ima drugačije simptome pa ih je važno prepoznati. Neki će pacijenti napredovati brže od drugih pa će ubrzo bolje spavati, jesti, smanjiće se anksioznost, osjećaj bezvoljnosti i manje vrijednosti kako i suicidalne misli”, kaže dr. Miller koji pacijentima savjetuje da simptome razvrstaju od najblažih do najozbiljnijih i prate kako se oni mijenjaju.

Šta je važno znati o nuspojavama?

Poput mnogih ljekova i antidepresivi mogu izazvati nuspojave. Ovo su neke od najčešćih:

  • Mučnina
  • Povraćanje
  • Prolliv
  • Zatvor
  • Problemi sa spavanjem
  • Manjak seksualne želje
  • Pojačane suicidalne misli

Šta ako ljekovi ne djeluju?

Ako vaši ljekovi ne djeluju, posjetite doktora koji će procijeniti radi li se o pogrešnom lijeku ili pogrešnoj dozi.

Jasno je da može biti frustrirajuće čekati da ljekovi djelovanjem smanje probleme, a posebno ako ne uspije iz prvog pokušaja. Prije svega morate znati da je velika stvar potražiti pomoć i to je već prvi korak pri uspješnom liječenju.

Pod nadzorom ljekara

Antidepresivi su danas vrlo široko primjenjivani ljekovi koji umanjuju depresivnost kad ona postoji, a služe i za umanjivanje tjeskobe kod anksioznih poremećaja kao što su panični poremećaji, fobije i slično, objašnjava Igor Girotto, dr. med., spec. psihijatar: “Djeluju preko nekoliko poznatih mehanizama i moraju se uzimati pod nadzorom ljekara. Vrijeme koje se preporučuje za uzimanje takvih lijekova, po različitim protokolima liječenja, je od najmanje 6 mjeseci, do uobičajenih godinu dana ili prema procjeni i više. Prekid tog liječenja treba da je takođe pod okom ljekara, po mogućnosti onoga ko je ljekove i prepisao. U svakom slučaju obzirni kliničar će osim dužine trajanja liječenja procijeniti s pacijentom i njegovu sadašnju psihičku, zdravstvenu i životnu situaciju, kao i izloženost stresovima i prilagoditi plan ukidanja lijekova tim činjenicama”.

Ovaj ljekar napominje i da liječenje treba prekunuti nakon dužeg perioda bez smetnji, u vremenu stabilnog funkcionisanja i  kad se ne očekuju narročiti stresovi i promjene. Na odluku o prekidu značajno utiče i broj epizoda koje je pacijent imao, tako da kod nekih teških povratnih depresija liječenje traje godinama.

Ostavi komentar