Krohnova bolest je upalna bolest probavnog trakta autoimunog porijekla, drugim riječima nastaje kao posljedica promjena u našem imunološkom (obrambenom) sistemu.

Utvrđeno je da su nosioci određenih gena skloniji razvoju te bolesti, tu bolest ili neku od bolesti iz iste grupe zna imati više članova porodice, no bolest nije nasljedna.

Simptomi Krohnove bolesti

Simptomi se mogu javiti u bilo kojem životnom dobu, no najviše novih slučajeva se bilježi kod mladih, naročito adolescenata.

kronova-bolestUpala koja se javlja kod ove bolesti je obilježena stvarenjem ulkusa (rana) na sluznici probavne cijevi. Može zahvatiti bilo koji dio probave, no tipična lokalizacija je na završnom dijelu tankog crijeva, zbog čega se bolest naziva i terminalni ileitis (terminalni- završni; ileum – treći, posljednji odsječak tankog crijeva koji se spaja na debelo crijevo).

Najčešći simptom bolesti je prolivi, čija učestalost zavisi od dužine crijeva zahvaćenog upalom. Prolivi su praćeni gubitkom tjelesne težine, malokrvnošću (krvarenje iz izranjavanog crijeva), nekada povišenom temperaturom. Ukoliko je upalom zahvaćeno debelo crijevo prolivi su praćeni i vidljivim krvarenjem.

Dijagnoza Krohnove bolesti

Veliki se broj drugih bolesti manifestuje na isti način, no danas postoji pretraga, fekalni kalprotektin, koji s visokom sigurnošću sugeriše upalnu bolest crijeva kao uzrok simptoma.

Definitivna potvrda bolesti se dobija kolonoskopijom, pregledom debelog crijeva s kamerom, pri kojoj se može  pregledati i kraći dio tankog crijeva, a ključno je tokom pretrage uzeti male uzorke crijeva koji se potom analiziraju mikroskopski.

Kako bolest može istovremeno zahvatiti više odvojenih dijelova probavne cijevi, važno je provjeriti i jednjak, želudac, početni dio tankog crijeva gastroskopijom, kao i čitavo tanko crijevo (rendgenom, eventualno video kapsulom, danas često magnetskom rezonancom).

Isto tako Krohnova bolest se može manifestovati i van probavnog trakta (jetra, zglobovi, koža itd.) te je na početku liječenja važno provjeriti i cjelokupno stanje bolesnika.

Liječenje Krohnove bolesti

Za liječenje Krohnove bolesti danas koristimo čitav niz lijekova koji su pokazali efikasnost u smirivanju upale i liječenju čireva u probavnom traktu. Najduže prepisujemo mesalazin, lijek koji je nastao modifikacijom jednog antibiotika, potom imunosupresorske lijekove (lijekovi koji ”smiruju” pretjeranu aktivnost imunološkog aparata-kortikosteroidi, citostatici), a kod bolesnika kojima se bolest ne smiruje na navedenu terapiju ili imaju komplikovani oblik bolesti sa širenjem upale sa probavne cijevi na susjedne organe, danas se prepisuju biološki lijekovi, popularno nazvani pametnim lijekovima.

Hirurško liječenje se koristi relativno rijetko, kod komplikovanih oblika bolesti koji se uz konzervativnu terapiju lijekovima ne smiruju, ili ako cijeljenjem upale nastaju ožiljci koji sužavaju crijevo i onemogućuju njegov normalni rad. Hirurški zahvat mora biti poštedan, operira se samo onaj dio probavne cijevi za koji sa sigurnošću možemo reći da je nefunkcionalan ili aktivnošću bolesti ugrožava pacijenta.

Uz nabrojane lijekove uvijek se preporučuje i unošenje većih količina probiotika (“dobre” crijevne bakterije), a važno je i korigovati prehranu. Hrana nije uzrok bolesti, no pogrešna prehrana može pogoršati simptome.

U aktivnoj fazi bolesti preporučuje se lagana kuvana hrana, potrebno je izbjegavati mlijeko, koje često pogoršava simptome, no velik broj bolesnika može konzumirati mliječne proizvode (nemasni sir, jogurt). Gazirana pića, kafa, čajevi s teinom, alkohol naročito smetaju, a većina bolesnika reaguje pojačanim prolivima na unos svježeg voća, pogotovo onog bogatog voćnim šećerima, a većini smetaju i agrumi. Kako se bolest smiruje većina bolesnika može proširiti vrstu namirnica za pripremu hrane, odnosno osjećati se dobro uz jednu zdravu, uravnoteženu prehranu.

Što se lijekova tiče u smirenoj fazi bolesti lijekovi se ne prestaju uzimati, ali se u pravilu njihova doza smanjuje na tzv. dozu održavanja.

Bolest, nažalost, može da se vrati, ponovna aktivacija bolesti se povezuje s jačim emotivnim ili fizičkim stresovima (teža bolest kao gripa, upala pluća i slično), no ponekad recidiv nastupi iz nejasnih razloga. Liječenje recidiva bolesti je isto kao i pri prvoj manifestaciji.

Ostavi komentar