Back to SPECIJALISTIČKA AMBULANTA ZA OPŠTU HIRURGIJU SA OPERACIONOM SALOM ZA AMBULANTNE INTERVENCIJE I GINEKOLOŠKO AKUŠERSKU DIJAGNOSTIKU-“CENEX MEDICAL”