Mastalgija je poremećaj koji se najčešće manifestuje bolom i napetošću u grudima. Etiologija mastalgije nije poznata ali se smatra da je povezana sa estrogensko – progesteronskim ciklusom i promjenama u intersticijalnom sadržaju vode, a samim tim i intersticijalnom pritisku.

Procjenjuje se da čak 70% žena pati od ovakvih pojava koje često utiču na emocionalno stanje. Ponekad bol nije u vezi sa menstrualnim ciklusom. Pojava bola i napetosti može da se javi u obije dojke, samo u jednoj ili samo u pojedinom dijelu jedne dojke.

Više je podjela i klasifikacija u dostupnim internet sadržajima koji obradjuju ovu temu. Neko mastalgiju klasifikuje kao cikličnu ili necikličnu:

Ciklična mastalgija je skoro uvjek bilateralna, difuzna i u korelaciji sa lutealnom fazom menstrualnog ciklusa. Ne zahtijeva dalje ispitivanje. Simptomatski se liječi nesteroidnim antiinflamatornim lijekovima. U terapiji su se koristili i vitamin E, bromokriptin, ulje od jagorčevine ali nisu dali bolji rezultat od placeba.

Neciklična mastalgija je najčešće fokalna i ne pokazuje korelaciju sa menstruacionim ciklusom. Može biti uzrokovana cistom ili pak malignim tumorom. Upravo iz ovog razloga zahtijeva pažljivu evaluaciju, klinički pregled, imidžing tehnike, po potrebi biopsiju.

Još jedna podjela je na:

Kliničku mastalgiju (mastodoniju) – bol se pogoršava približavanjem početka menstruacije a jačina bola može varirati od ciklusa do ciklusa.

– bol se pojavljuje u ciklusima, baš poput menstruacije
– grudi postaju osjetljivije na dodir
– pacijenti bol opisuju kao tešku i neprijatnu
– grudi mogu biti natečene
– grudi mogu na dodir biti prepune čvorića
– uobičajeno je da bole obije dojke
– bol se može proširiti na područje ispod pazuha
– bol se pojačava kako se približava menstruacija, a nekad može trajati i do par nedjelja prije menstruacije.
– Ova vrsta bola najčešće zahvata mlade žene

Nekliničku mastalgiju (mastodoniju) – bol je nezavisan od menstrualnog ciklusa. Može biti konstantno prisutan ili se pojavljivati bez reda.

– uobičajeno je da se pojavljuje u samoj jednoj dojci, a može se proširiti na grudi
– uobičajna je kod žena nakon menopauze
– bol se pojavljuje nevezano uz menstrualni ciklus
– bol može biti konstantan ili trenutan

Bol grudnog koša – nije pravi bol grudi već zahvata mišiće u području ispod dojki.

Terapija mastalgije najčešće uključuje hormone ali se do sada često raspravljalo o njihovom pravom učinku i o nuspojavama.

Razlozi pojave mastalgije mogu biti mnogobrojni, najčešće se povezuju s hormonalnim promjenama, fibrocističnim promjenama u dojkama, pojavom cisti, upalom rebara i sl.

Ostavi komentar