Mobilni telefoni opasni po naše zdravlje. Ukoliko se drži u džepu na grudima dugoročno štetno djeluje na srce. Prilikom poziva treba sačekati par sekundi pa tek onda aparat prisloniti na uvo.

Gotovo da nema osobe koja danas ne posjeduje mobilni telefon. Eventualno zračenje sa negativnim posljedicama tek se, s vremena na vrijeme, nagovijesti. Uz obrazloženje da je riječ o gotovo zanemarljivim dozama, tema zračenja biva brzo potisnuta.

A da li je baš ova civilizacijska tekovina neškodljiva čak i kada se u korišćenju pretjeruje, objašnjava dr Igor Radovanović, stručnjak za telekomunikacije. U protekle dvije godine uključen je u međunarodni tim koji se bavi, kako kaže, temom koja je “već prilično zakasnila”. U ovaj tim su uključeni Britanci, Holanđani, Slovenci i drugi stručni poznavaoci ne samo štetnog djelovanja, već i načina kako da se ono preduprijedi.

“Rizici po zdravlje usljed upotrebe mobilnih telefona još nisu u potpunosti sagledani. Ovu sveprisutnu opasnost koja negativno utiče na kvalitet života treba hrabro prepoznati, umjesto da se stalno gura pod tepih. Treba da se objasni da je priroda rada mobilnog telefona da zrači, kao što to čine rendgen, skener, magnet, sunce. Suština nije u tome da je mobilni telefon opasnost sam po sebi, već ukoliko je dugo aktiviran. S obzirom na pružene pogodnosti on se danas prosječno u toku dana koristi sat i po, pri čemu glava trpi najveće zračenje. Ono je, naravno, kumulativnog karaktera, što znači da posledice u vidu tumora mogu da se jave mnogo kasnije”, kaže on.

To može da se dogodi ukoliko je telefon direktno prislonjen rukom na uvo?

Baš tako. Da bi se izbjegao direktan kontakt glave i mobilnog, poželjno je da se koriste slušalice, a telefon drži u ruci udaljen od tijela. Međutim, u praksi se dešava da osobe koje govore preko slušalica telefon ne drže u ruci, već u džepu, što je, takođe, pogrešno. Jer, ukoliko se drži u džepu na grudima dugoročno štetno djeluje na srce, a ako stoji u donjim džepovima – na reproduktivne organe. Uostalom, da ovo otkriće nije potpuno bezazleno indirektno priznaju i sami proizvođači, savjetujući da se ne priča dugo, da se razgovara preko zvučnika i da se telefon drži dalje od tela! Kao zaštita korisnicima se nude specijalne futrole, za koje su istraživanja pokazala da odbijaju zračenje do čak 98 odsto.

Šta kažu zvanične institucije o opasnostima zračenja mobilnih telefona?

Još prije sedam godina je Međunarodna agencija za istraživanje kancera (IARC) radio-frekvencijsko zračenje mobilnih telefona svrstala u takozvanu grupu 2B, što znači da je moguće kancerogen za ljude. Svjetska zdravstvena organizacija je takođe mobilni telefon klasifikovala kao “moguće kancerogen”. Navedena klasifikacija istovremeno znači i da su potrebna dalja istraživanja. U tom smislu dokazano je da mobilni telefoni najviše zrače tokom razgovora, pri čemu mozak apsorbuje najmanje polovinu zračenja koje se emituje. S druge strane, ukoliko je samo uključen a ne koristi se, već se nalazi “u stanju mirovanja”, orijentaciono na svakih 15 minuta pošalje po jedan kratak signal najbližoj baznoj stanici, koja ga registruje po posmatranoj lokaciji. To zapravo znači da je tada zračenje zanemarljivo.

Na šta još treba obratiti pažnju prilikom upotrebe?

Vrlo je važno napomenuti da se prilikom poziva nekog broja sačeka nekoliko sekundi dok se ne uspostavi veza, pa tek onda aparat prisloniti na uvo. Tokom razgovora svaki mobilni telefon zrači različite vrijednosti radio-frekvencijskog zračenja u zavisnosti od kvaliteta samog telefona, ali i od položaja u odnosu na antene baznih stanica mobilne telefonije. Ukoliko su antene baznih stanica bliže, zračenje mobilnih je manje i obrnuto. Tokom noći, kada nam mobilni nisu potrebni, treba ih staviti što dalje od glave.

Koliko daleko?

Pojam bezbjedne udaljenosti, izražene brojkama, jednostavno ne postoji. U svakom slučaju, u spavaćem prostoru, a posebno u dečjem, iz predostrožnosti (jer nauka još nije dala svoju posljednju riječ), treba da bude što manji broj električnih i elektronskih uređaja! Što se tiče djece, sve više pedijatara upozorava roditelje da mališanima ograniče vrijeme provedeno uz mobilni i tablet i iz drugih razloga, a ne samo zbog zračenja. S obzirom na to da korišćenje “pametnih” telefona ne zahtijeva nikakvu fizičku aktivnost osim rada prstiju na tastaturi, posljedice na organizam su nepovoljne i na drugi način. Izostaju pokret, igra, šetnja, aktivnosti veoma bitne za razvoj mišića i zglobova. Zbog fizičke neaktivnosti ne podstiče se ni mozak na rješavanje problema u kretanju i povećavanju sposobnosti učenja i logičkog povezivanja. Pokazalo se da djeca koja nisu fizički aktivna u školu kreću sa smanjenim sposobnostima, što dugoročno utiče na pismenost i napredak u obrazovanju.

 

(Večernje Novosti)

Ostavi komentar