Lista čekanja za februar u Kliničkom centru Crne Gore kraća je za 14 pacijenata nego u januaru, zahvaljujući skraćenju listi na Očnoj, te klinikama za ortopediju i onkologiju i radiologiju.

Prema podacima postavljenim na sajtu najveće zdravstvene ustanove u Crnoj Gori, na listama čekanja nalaze se 1.382 pacijenta, što je za 14 manje nego u januaru kada je na dijagnostiku i liječenje čekalo ukupno 1.396.

Iako je lista značajno skraćena na tri klinike, još značajnije se povećala na Klinici za bolesti srca na kojoj trenutno na dijagnostiku, operaciju ili liječenje čeka 869 pacijenata, što je za 130 pacijenata više nego u januaru kada se na listi čekanja nalazilo 739 građana.

Na operaciju srca u Centru za kardiohirurgiju trenutno čekaju 224 pacijenta, 18 više nego u januaru, dok se na listama Centra za kardilogiju nalazi 645 pacijenata, 112 više nego prošli mjesec.

Na hitne HDO čeka 78 pacijenata, HDO njih 298, na implatacije ICD 11, ugradnju pejsmejkera 24, implatacije CRT devet, implatacije CRT D tri, na EF i RF ablacije 130, a za 3D ablacije 92 pacijenta”, navodi se na sajtu KCCG.

Na listama čekanja Klinike za onkologiju i radiotera piju trenutno je ukupno 128 pacijenata, 52 manje nego prošli mjesec.

Na Odjeljenju za radiote rapiju na ambulantni pregled čeka 10 pacijenata, na zračenje dojki 17, a na hospitalizaciju 18 osoba. Na Odjeljenju nuklearne medicine 43 pacijenta čekaju scinti grafiju paraštitastih žlijezda, a 40 scintigrafiju skeleta”, navodi se na sajtu.

Na pregled i operaciju oka trenutno čeka 225 pacijenata, 110 manje nego u januaru, dok se na listi čekanja Klinike za ortopediju i traumatologiju nalazi 130 osoba, 12 manje nego prošli mjesec.

Ostavi komentar