Na pojavu dijabetesa utiče mnogo faktora, naročito kada je u pitanju tip 2. Neki od njih su stil života, način ishrane, prekomjerna težina, stres, ali i genetska predispozicija. Koliki uticaj će imati svaki od faktora, varira od osobe do osobe. Kada je u pitanju dijabetes, pacijenti imaju mnogobrojna pitanja u vezi sa načinom života koji teba da ga vode, a jedno od najčešćih je kakav uticaj može ostvariti na potomstvo.

„Dijabetes melitus se u nekim porodicama javlja češče, što znači da se u nekoj mjeri nasljeđuje, ali ne toliko koliko se o tome priča u narodu. Tip dva koji se češće javlja u srednjoj ili starijoj životnoj dobi nasljeđuje se mnogo češće nego tip jedan koji se javlja kod djece i kod mladih osoba“, objašnjava endokrinolog Zlata Bogićević.

Genetska predispozicija nije jedini faktor u nastanku dijabetesa. Da li će kod nekoga ko ima gentsku predizpoziciju doći do nastanka dijabetesa, najčešće zavisi od stila života.

„Ako osoba koja ima genetsku predispoziciju, ima prekomjernu tjelesnu težinu ili čak gojaznost, prije će dobiti dijabetes nego osoba koja ima predispoziciju, odnosno spada u rizičnu grupu i ima idealnu ili približno idealnoj tjelesnoj težini. Osobe koje imaju genetsku predispoziciju spadaju u takozvane riziko grupe pacijenata i njih treba podvrgnuti ranom skriningu, ne samo glikemije našte, nego i postprandijalno.“

Kod osoba koje imaju predispoziciju za nastanak šećerne bolesti, okidač ili triger za manifestaciju bolesti najčešće bude stresogena situacija ili neka infekcija, objašnjava dr Bogićević.

Šećerna bolest se značajnije nasljeđuje po muškoj liniji. Ako majka boluje od šećerne bolesti, vjerovatnoća da će je i dijete dobiti je samo dva posto. Ali ako otac ima dijabetes, dijete će ga naslijediti sa vjerovatnoćom od osam posto.“

Još detalja na ovu temu pogledajte ovdje:

Izvor: Bizlife.rs

Ostavi komentar