Novi insulin, pod nazivom “detemir“, analog dugodjelujućim insulinima bazalnog tipa, obezbjeđuje lakše predvidljive jutarnje nivoe glukoze u krvi, nego do sada korišćeni dugodelujuci insulini (Isophane, NPH – Neutral Protamine Hagedorn), objavilo je februarsko izdanje časopisa Diabetes Care.

U multicentricnoj, slučajno odabranoj otvorenoj studiji, Dr Kjeld Hermansen i saradnici, sa Artus univerzitetske bolnice u Danskoj (Aarhus University Hospital, Denmark) ocjenjivali su kontrolu nivoa glukoze u krvi kod 59 dijabetičara. Pacijenti su prve dvije nedjelje dobijali NPH (do sada korišćeni) insulin u režimu jednom dnevno, a zatim su podvrgnuti šestonedeljnom tretmanu optimalno doziranih detemir, a potom NPH insulina.

U intervalu od 23:00 do 08:00, nivo glukoze u krvi se nije razlikovao u periodima dobijanja detemir i NPH insulina. Međutim, jutarnji nivo glukoze u krvi je tokom posljednjih 4 dana bio značajno niži sa terapijom detemirom.

Autori su pronašli da je potrebna doza detemir insulina 2.35 puta viša nego doza NPH insulina.Tokom posljednje nedjelje tretmana, periodi hipoglikemija su bili rjeđi sa primjenom detemir insulina nego kod NPH insulina.

Uvođenje detemir insulina eliminiše neugodnosti pri neadekvatnom miješanju prije upotrebe dosadašnjih NPH insulina” ističu autori ove studije.

Visoke individualne varijacije u apsorpciji su jedna od glavnih mana dosadašnje terapije NPH insulinima”, dodaju autori. “Niža varijabilnost pri resorpciji novog insulina, zajedno sa sniženim “pikovima” u dejstvu predstavlja bitnu prednost i poboljšanje u uspešnoj metaboličkoj kontroli ove bolesti.”

  1. Molim vise o novim insulinima za tried puts dnevno I vise aplikacija

Ostavi komentar