Ohronoza (ochronosis, alkaptonuria) je rijetka bolest koja se karakteriše genetskim poremećajem metabolizma aminokiseline tirozina.

Uzrok nastanka
Usljed nedostatka enzima oksidaze homogentizinske kiseline dolazi do poremećaja u razgradnji tirozina, pa se povećava količina homogentizinske kiseline, koja se deponuje u vezivno i hrskavičavo tkivo, pri čemu se javlja crnoplavičasta pigmentacija hrskavice.

Klinička slika
Za bolest je karakterističan sledeći trijas simptoma: dishromija fotoeksponiranih područja (ohronoza), oštećenja zglobova i pojava tamno prebojenog urina (alkaptonurija). Dishromije su naročito izražene na koži lica, na obrvama, ušnim školjkama, dlanovima i tabanima, leđima i usnama, a imaju izgled plavkastocrnih pega. Pjege su posljedica prosijavanja pigmenta deponovanog u tkivima. Nokti su sivkaste boje. Promjene na zglobovima su praćene jakim bolovima i destrukcijom hrskavica. Izlučeni urin posle dužeg stajanja postaje smeđecrn. Bolest je doživotna, ograničava aktivnosti bolesnika, ali životni vijek nije skraćen.

Dijagnoza
Postavlja se na osnovu kliničke slike, pregleda, laboratorijskog i histološkog nalaza.

Liječenje
Nema specifične terapije. Važne su dijetalne mjere (ograničenje fenilalanina i tirozina). Daju se farmakološke doze vitamina C. Primjenjuju se i nesteroidni antireumatici, kineziterapija i nekad hirurška korekcija promjena na zglobovima.