Izmjena gena bi mogla da bude dozvoljena uskoro, ali pod vrlo specifičnim okolnostima, piše Popular Science.

Od kad je CRISPR – jeftina i laka tehnologija za izmjenu gena, stupila na scenu, naučnici se bave jednim od najvećih etičkih pitanja – mogućnošću promjene gena ljudskih embriona uz potencijalno mijenjanje DNK sljedećih generacija.

Pitanje treba li dozvoliti tako dramatičnu i trajnu promjenu javilo se kada je postalo jasno da CRISPR tehnika znatno oklakšava vršenje izmjena na genima.

Ove diskusije dostigle su svoju kulminaciju za vrijeme Samita za izmjenu gena u Vašingtonu u decembru 2015. godine.

Na tom višednevnom mitingu, lideri Amerike, Engleske i Kine raspravljali su o načinu upotrebe CRISPR tehnologije. Zaključak je bio da bi genetska izmjena somatskih ćelija (gdje izmjene ne utiču na reprodukciju jedinki i samim tim ne mogu da se prenesu na buduće generacije) trebalo da bude dozvoljena.

Najskoriji izjveštaj se ne razlikuje mnogo od izvještaja iz 2015. – Američki naučni savjetodavni komitet podržava izmjenu ljudskih embriona, ali u veoma specifičnim uslovima. Naime, potrebno je sprovesti obimna dodatna istraživanja da bi genetičari i ljekari stekli jasnu sliku o rizicima povezanim sa CRISPR metodom. Jednom kada do toga dođe, izmjene bi trebalo da se vrše samo sa ciljem leijčenja pojedinih bolesti ili invaliditeta, i to samo ako ne postoje druge opcije.

Naučnici će takođe morati da riješe problem izmjene pogrešnog dijela genoma.

Velika je vjerovatnoća da čak ni u budućnosti regulatorna tela Amerike neće dozvoliti upotrebu CISPR-a ni u kom slučaju, osim za tretiranje rijetkih bolesti i invaliditeta, tako da primjere „dizajniranih beba“ svakako nećemo vidjeti u skorije vrijeme.

Ostavi komentar