Dom zdravlja Podgorica dobio je 15 novih specijalista i sada ih je u toj ustanovi 97, a edukacija ljekara je jasno prepoznata kao nešto čemu se mora dati prioritet i u narednom periodu, kako bi se dodatno unaprijedio kvalitet zdravstvenih usluga.

To je saopšteno danas na svečanosti na kojoj su ministar zdravlja Kenan Hrapović i direktor Doma zdravlja Podgorica Nebojša Kavarić, primili ljekare te zdravstvene ustanove koji su završili specijalizaciju u protekle tri godine.

Kavarić je istakao da su zahvaljujući posvećenim i vrijednim profesionalcima, humanistima i dobrim ljudima značajno ojačani kadrovski kapaciteti te zdravstvene ustanove koja sada ima 97 specijalista.

“Još 14 doktora medicine je na specijalizaciji, šest na pedijatriji, četiri na porodičnoj medicini, dvoje na ginekologiji i dvoje na oftalmologiji. U planu je realizacija nove 22 specijalizacije u narednom periodu za šta su Vlada i Ministarstvo zdravlja već dali saglasnost. To su deset specijalista porodične medicine, pet pedijatara, jedna medicina rada, tri radiologije, jedna sportska medicina, jedna specijalizacija iz higijene, i jedna specijalizacija iz epidemiologije”, naveo je Kavarić.

Kontinuirano unapređenje stručnih znanja i vještina se, kako je rekao, nameće kao imperativ savremene struke i nauke i predstavlja poseban izazov.

“Naši ljekari su to shvatili, pa su veoma aktivni u akademskom napredovanju, i svoja profesionalna i akademska dostignuća koriste u objavljivanju naučnih radova, učestvuju u naučno-istraživačkim projektima. Zbog toga je manadžment Doma zdravlja Podgorica, kao cjelokupni zdravstveni sistem, edukaciju ljekara jasno prepoznao kao nešto čemu se mora dati prioritet i u narednom periodu”, kazao je Kavarić.

U Domu zdravlja Podgorica, kako je rekao, rade doktori i magistri nauka, sprovode se projekti od stručnog i nacionalnog značaja.

“Dužnost svakog doktora je da svoje životno usmjerenje i struku posveti zdravlju ljudi i da u svom djelovanju čuva ugled i dostojanstvo naše svete profesije”, kazao je Kavarić.

Jedan od osnovnih zadataka ljekara u primarnom nivou zdravstvene zaštite je, kako smatra, prevencija kroz razvoj i implementaciju preventivnih programa, sprovođenje skrininga i jačanje centara za podršku.

“Da bi se sve to postiglo, pored znanja i učenja, prosjeka, vještina koje stekne u toku rada, ljekar mora zadržati i razvijati ljudske kvalitete, raditi vrijedno i predano i imati dobru komunikaciju sa kolegama, a posebno sa pacijentima i njihovim porodicama”, poručio je Kavarić.

On je kazao da je ubijeđen i da će se i novi specijalisti rukovoditi postulatima univerzalnih ljudskih vrijednosti kako „bismo svi zajedno dodatno unaprijedili kvalitet zdravstvenih usluga u našoj zdravstvenoj ustanovi i time ostavili ljudski, humani trag sopstvenog postojanja, urezan u dušama i zahvalnosti naših pacijenata“.

Hrapović je kazao da su ljekari, koji su najhumaniji poziv birali odvažno i smjelo, svjesni da će svakodevica donijeti mnogobrojna zadovoljstva i satisfakciju, ali i osporavanja, neizvjesnost i stalna preispitivanja.

“Danas, kada se vas 15 sa dodatnim znanjima i vještinama vraća u zdravstveni sistem, koristim priliku da vam kažem, da se država sa posebnim senzibilitetom odnosi prema svim pitanjima koja tište bijele mantile, a u svjetlu izazova sa kojima se kao tranziciono društvo susrećemo“, kazao je Hrapović.

Svjesni činjenice da zdravstveni sistem počiva na medicinskim profesionalcima, kako je rekao, nedvosmislena odluka Vlade je ulaganje u njihov proefesionalni prosperitet.

“U tom smislu, samo za posljednje tri godine odobreno je 48 užih specijalizacija, i 268 specijalizacija. Prilika je da sa ponosom istaknem činjenicu da je 432 ljekara trenutno u procesu obavljanja specijalističkog staža, te da je 20 ljekara na užim specijalističkim studijama. U posljednje dvije godine, 93 ljekara su završila specijalizacije, a tokom ove godine očekujemo povratak još 146 ljekara sa specijalističkih studija na svoja radna mjesta“, naveo je Hrapović.

On je istakao da su ogromna ulaganja u tehničko-tehnološku opremljenost, savremenu medicinsku opremu, adaptaciju, rekonstrukciju i izgradnju zdravstvenih objekata kao i bolji životni standard svih zaposlenih, iskaz brige i strateške privrženost Vlade zdravstvu kao validnom pokazatelju razvoja i zrelosti društva.

“Poštovani ljekari, birajte uspjeh na putu koji ste izabrali, birajte mir, istrajnost i etiku, kada se izazovi učine nepremostivim. Budite spremni da učite, budite spremni na prepreke i osporavanja i budite sigurni da ste među rijetkima koji spoznaju osjećaj zadovoljstva zbog spašenog života“, poručio je Hrapović.

Specijalista porodične medicine, Jelena Stanković, kazala je da Dom zdravlja Podgorica otvara vrata svim građanima za sve preventivne preglede, brojne dijagnostičke procedure i terapijske protokole „a na tom putu smo mi, drage kolege, spremni da profesionalno, mudro i plemenito dočekamo pacijente i pružimo kvalitetnu zdravstvenu uslugu“.

“Iako su specijalističke diplome krune našeg dosadašnjeg školovanja, one su i osnova za buduća usavršavanja i nova znanja u medicini. Sigurna sam da ćemo na tom putu ostati odgovorni, puni entuzijazma, i biti primjer budućim generacijama koje će prepoznati značaj i ljepotu poziva ljekara u Domu zdravlja“, rekla je Stanković.

Ona smatra da je jačanje saradnje primarnog nivoa sa sekundarnom i tercijarnom zdravstvenom zaštitom neophodan preduslov za poboljšanje kvaliteta zdravstvenih usluga.

“Zadovoljstvo pacijenata je naša najveća satisfakcija, a ujedno indikator jačine i ukupne odgovornosti zdravstvenog sistema Crne Gore“, poručila je Stanković.

Ostavi komentar