U Podgorici trenutno oko 50.000 djece uzrasta do 14 godina ima svog izabranog doktora, dok njih 2.753 nema. Iako je Dom zdravlja Podgorica, uz saglasnost Ministarstva zdravlja raspisao konkurs za prijem tri izabrana doktora za djecu – pedijatra prijavio se samo jedan ljekar, pišu Dnevne novine.

Kako je Dnevnim novinama kazao direktor te zdravstvene ustanove Nebojša Kavarić, Dom zdravlja će ponovo raspisati konkurs koji će biti otvoren sve dok se ne prime sva tri odobrena pedijatra.

Uprkos činjenici da trenutno imaju deficit pedijatara, Kavarić ističe da nijednom djetetu u Crnoj Gori nije uskraćena zdravstvena zaštita.

“U Domu zdravlja Podgorica ima 27 izabranih pedijatara, kod kojih je registrovano gotovo 50.000 djece. Po jednom pedijatru registrovano je maksimalo 2.000 djece, a trenutno je neregistrovano 2.753 djece uzrasta do 14 godina”, kazao je Kavarić.

Prema njegovim riječima, u glavnom gradu ima više od 37.000 neregistrovanih pacijenata starosti preko 14 godina što je skoro dvostruko manje u odnosu na 2015. godinu.

“Postoje veliki problemi oko registracije mališana kod izabranih doktora za djecu, na nivou cijele ustanove, jer je posljednjih godina došlo do znatnog porasta broja stanovnika, tako da broj pedijatara u Domu zdravlja Podgorica, više nije adekvatan u odnosu na broj građana”, ističe Kavarić.

Kako je pojasnio, u Podgorici postoji tendencija kontinuiranog i velikog rasta broja osiguranika, već duži period, koja je izazvana u najvećoj mjeri značajnim porastom broja stanovnika, do kojeg je došlo, između ostalog, zbog demografskog kretanja stanovništva, od sjevera ka južnom i ka centralnom dijelu Crne Gore.

Prosjek 2.000 djece po jednom pedijatru

“Problem nedostatka pedijatara u Podgorici, aktuelan je posljednjih nekoliko godina, što našu zdravstvenu ustanovu dovodi u veoma složen položaj. Ali uprkos svemu, svojim kadrovskim, stručnim, prostornim i drugim kapacitetima, uspijevamo izaći u susret svakom pacijentu koji zatraži uslugu kod naših zdravstvenih radnika”, kazao je Kavarić.

U sistemu, kako kaže, trenutno ne postoji formalno izabrani pedijatar kod kojeg se djeca mogu registrovati.

“Formalnost izabranog pedijatra dosta znači, s obzirom da se, u zavisnosti od koeficijenta, u prosjeku oko 2.000 djece registruje kod jednog pedijatra. To znači da se svakom pedijatru u Podgorici dodaje još nekoliko stotina djece koja se pregledaju, iako nisu formalno registrovana kod tog pedijatra”, pojašnjava on.

U cilju prevazilaženja tog problema, ističe, Ministarstvo zdravlja je nedavno dalo saglasnost za prijem tri pedijatra u Dom zdravlja Podgorica, a dugoročno rješavanje nedostatka kadra planirano je kroz raspisivanje konkursa za dodjelu specijalizacija iz oblasti pedijatrije.

“Ministarstvo zdravlja je prošle godine dalo saglasnost za šest specijalizacija iz oblasti pedijatrije, dok su na specijalizaciji još šest ljekara, za čiju specijalizaciju je Ministarstvo zdravlja dalo saglasnost 2014. i 2015. godine”, pojasnio je Kavarić.

U međuvremenu, ističe, postojeći kadar u domovima zdravlja raspoređuje se u skladu sa raspoloživim kadrovskim mogućnostima.

“Uprkos poteškoćama, izazvanim manjim brojem izabranih doktora, ni u jednom trenutku se nije dogodilo da je nekom pacijentu uskraćena zdravstvena zaštita, bez obzira da li ordinira doktor kod kojeg je pacijent registrovan ili njegova zamjena”, naglasio je Kavarić.

Hitno pronaći prelazno rješenje

Ministarstvo zdravlja mora pod hitno pronaći neko prelazno rješenje za deficit pedijatara, jer je, kaže direktorica Udruženja Roditelji Kristina Mihajlović djece sve više.

“Sve više ljudi dolazi u Glavni grad, a veliki broj djece ne može da izabere svog pedijatra. Nadležni moraju pronaći rješenje i stimulans kako bi naveli pedijatre da se jave na konkurs, jer ne možemo čekati dok oni koji su otišli na specijalizaciju da je završe”, kazala je Mihajlović i dodala da je problem sa manjkom pedijatara prisutan i u drugim opštinama, ne samo u Podgorici.

Iz evidencije obrisano 794 djece 

U okviru Projekta automatskog ažuriranja baze podataka osiguranih lica na zdravstveno osiguranje Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore izbrisao je da liste osiguranika 11.660 osoba koje su evidentirane kao izbjegla lica iz bivših jugoslovenskih republika i interno raseljena lica sa Kosova, od čega je njih 2.300 bilo sa područja Glavnog grada.

Ukupan broj odjavljenih osiguranika kod izabranog pedijatra na teritoriji Crne Gore je, kako je kazao Dnevnim novinama PR Fonda Amer Ramusović, 794.

“Najviše osiguranika kod izabranih pedijatara izbrisano je u Podgorici njih 379, Beranama 119, u Ulcinju 58, Baru 50, Tivtu 31 i Budvi 23 osiguranika. Sa evidencije kolašinskog Doma zdravlja izbrisano je 19 djece, po 15 u Nikšiću i Plavu, po 14 u Andrijevici i Herceg Novom, 13 u Kotoru i po 12 u Bijelom Polju i Danilovgradu. U Rožajama je izbrisano 10 osiguranika, opet u Mojkovcu, četiri u Pljevljima i jedan na Cetinju”, kazao je Ramusović.

Dnevne novine

Ostavi komentar