Porodična hiperhilomikronemija i hipertrigliceridemija predstavlja tip V hiperlipoproteinemije.

Uzrok nastanka
U rjeđim slučajevima djelimičnog nedostatka lipoproteinske lipaze zbog genetskih nenormalnosti ili zbog smanjene aktivnosti ovog enzima, što se viđa u insulin-zavisnom dijabetesu ili neliječenoj hipotireozi, može istovremeno da dođe do nagomilavanja endogenih ( VLDL) i egzogenih ( hilomikroni) triglicerida. Smatra se da djelimičan nedostatak lipoproteinske lipoze nije dovoljan da dovede do ovog tipa hiperlipoproteinemije, već je neophodno da postoje i stanja koja uslovljavaju pad aktivnosti lipoproteinske lipaze. U izraženim sluačjevima radi se o insulin-zavisnik dijabetičarima sa naslijeđenim parcijalnim deficitom lipoproteinske lipaze.

Klinička slika
Oboljeli od ovog tipa hiperlipoproteinemije u opasnosti su od akutnog pankreatitisa i povećanog rizika od koronarne bolesti.

Dijagnoza
Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, laboratorijskih analiza (istovremeno povećani i VLDL i hilomikroni).

Liječenje
Ukoliko je oboljenje nastalo sekundarno, onda je neophodno liječiti primarni poremećaj. Ukoliko se hiperlipidemija održava uprkos preduzetim mjerama, neophodna je medikamentna terapija (lijekovi iz grupe fibrata ili nikotinska kiselina) uz redukciju masti u ishrani.