Porodična hipertrigliceridemija (tip IV hiperlipoproteinemija) je oboljenje koje se nasljeđuje autosomno dominantno i koje rezultira povećanom sintezom i lučenjem VLDL čestica (lipoproteini veoma male gustine) u jetri i otežanimoslobađanjem triglicerida iz VLDL-a.

Klinička slika

Obično tek oko 20. godine života trigliceridi počinju da rastu, sa tendencijom održavanja stalno visokih vrijednosti. Do praveegzacerbacije triglicerida u plazmi dolazi ako u ovih bolesnika postoji još neki predisponirajući činilac kao što u neregulisani dijabetes, alkoholizam, hipotireoza, oralna kontraceptivna sredstva. U ovom tipu hiperlipoproteinemije je povećana učestalost infarkta srca. Bolesnik sa porodičnom hipertrigliceridemijom, ali normalno telesnom težninom, ima manje izglede za brz razvoj ateroskleroze i koronarne bolesti. Udružena gojaznost pogoršava prognozu.

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu kliničke slike, objektivnog pregleda, laboratorijskih analiza (povišen nivo triglicerida).

Liječenje

Ukloniti ili adekvatno lečiti sve predisponirajuće faktore: gojaznost, dijabetes, alkoholizam, hipotireozu. Neophodno je bitno smanjiti unos koncentrovanih ugljenih hidrata. Ukoliko se ove mere pokažu nedovoljnim, uvesti medikamentozno lečenje. Vrlo su efkasni lekovi iz grupe fibrata ili nikotinska kiselina.