Bavljenje sportom više od sat vremena svaki dan smanjuje rizik za razvoj raka dojke za žene svih uzrasta bez obzira na težinu i geografsko odredište, kaže se u istraživanju prezentovanom na 9. Evropskoj konferenciji o raku dojke (EBCC-9). U poređenju sa fizički manje aktivnim ženama, kod ženskih osoba koje su fizički najaktivnije rizik za nastanak raka dojke smanjen je za 12%, kažu istraživači.

Profesor Mathieu Boniol, direktor istraživanja pri Međunarodnom institutu za preventivna istraživanja u Lionu u Francuskoj, predstavio je na konferenciji za štampu rezultate metaanalize 37 istraživanja objavljenih u periodu između 1987. i 2013. koja su uključivala preko četiri miliona žena. „U stvari, to su sva istraživanja koja su do sada objavljena, a odnosila su se na vezu između fizičke aktivnosti i rizika za razvoj raka dojke, tako da smo mi uvjereni da su rezultati ove naše analize dobro utemeljeni“ dodaje on.

Iako se rezultati razlikuju u zavisnosti od vrste tumora, opšta poruka je ohrabrujuća, kažu istraživači. Ipak, kod ženskih osoba koje su podvrgnute hormonskoj substitucionoj terapiji, kao da taj pozitivan uticaj koji fizička aktivnostima ne postoji. Pojačana svijest o neželjenim posljedicama hormonske substitucione terapije znači da će se ova terapija manje koristiti u većem broju zemalja i takođe znači da će prednosti fizičke aktivnosti biti vjerovatno još uočljivije u budućnosti. „Da li će to biti baš tako je interesantno pitanje i zaslužuje da se na to obrati pažnja u budućnosti“, kaže profesor Boniol.

Preventivni uticaj fizičke aktivnosti prepoznat je i kod drugih vrsta raka, kao i kod oboljenja kao što su kardiovaskularna oboljenja. Iako su mehanizmi uticaja nejasni, rezultati umnogome ne zavise od indeksa tjelesne mase tako da se taj uticaj mora pripisati i nekim drugim faktorima, a ne samo kontroli težine. Takođe, uzrast u kome počinje bavljenje sportskim aktivnostima takođe kao da nije od velike važnosti; istraživači su utvrdili da ne postoje indicije da će rizik za razvoj raka dojke biti smanjen ako bavljenje sportom počne u ranom životnom dobu.

Dodavanje raka dojke, uključujući agresivni tip raka, na listu bolesti koje se mogu spriječiti fizičkom aktivnošću treba da ohrabri razvoj gradova koji se zalažu za sportske aktivnosti omogućavanjem boljih uslova biciklistima i šetačima, izgradnjom novih sportskih objekata i promocijom fizičke aktivnosti kroz edukativne kampanje,“ kaže profesor Boniol. „U pitanju je pristupačna i jednostavna strategija smanjenja rizika za razvoj bolesti koja u ovom momentu jako skupo košta i zdravstvene sisteme i pacijente i njihove porodice. Ovo je dobra vijest kako za pojedince tako za kreatore politike.“

Dr Hilary Dobson, predsjednica organizacionog komiteta 9. Evropske konferencije o raku dojke i vođa kliničkih istraživanja pri Centru za prevenciju raka dojke Zapadne Škotske i vođa kliničkih istraživanja pri Mreži savjetovališta za rak dojke Zapadne Škotske (WoSCAN) rekla je sljedeće: „Ovi rezultati važni su za sve žene, bez obzira na njihov uzrast i težinu. Iako mehanizmi potencijalno preventivnih posljedica fizičke aktivnosti ostaju nejasni, ova analiza, koju ovde predstavljamo, predstavlja pravi podstrek za žene da budu fizički aktivnije, čak i ako su te aktivnosti skromnog intenziteta. Ovi rezultati kao da nam govore da se poboljšanje zdravlja dojki sada može dodati na spisak utvrđenih prednosti koje fizička aktivnost ima na zdravlje.“

Ostavi komentar