Rekurentni nesupurativni panikulitis (syndroma Pfeifer – Weber – Chistian) je bolest nepoznate etiologije udružena sa opštim simptomima. Bolest je rijetka, a najčešće obolijevaju žene između 30. i 60. godine života.

Uzrok nastanka
Etiologija je nepoznata, a sumnja se na uticaj lijekova, autoimune procese i na poremećaje funkcije pankreasa.

Klinička slika
Promene na koži se karakterišu akutnom pojavom tvrdih eritematoznih (crvenih) subkutanih infiltrata, promjera 1-2 cm, lokalizovanih najčešće simetrično na donjim ekstremitetima. Nekada, ali ne često, koža iznad čvorova perforira i dolazi do pražnjenja smeđeg seroznog aseptičnog sadržaja. Izraženi su opšti simptomi, kao što su slabost, malaksalost, povišena tjelesna temperatura, artralgije ( bolovi u zglobovima), povraćanje i gubitak tjelesne težnine. Tok bolesti se karakteriše egzacerbacijama i remisijama (periodi pogoršanja i smirivanja simptoma), tako da bolest može trajati godinama.

Dijagnoza
Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, kliničkog pregleda, laboratorijskih nalaza, histološkog nalaza.

Liječenje
Ordiniraju se kortikosteroidi. Kod najtežih oblika indikovani su i imunosupresivi.