Iz Ministarstva zdravlja Danu je saopšteno da je predstavništvo banke ćelija „Cryo Save”, u kojoj je oko 2.000 roditelja dalo na čuvanje matične ćelije, ugašeno prije dvije godine u Crnoj Gori, nakon što je švajcarska Agencija za ljekove i medicinska sredstva Svismedic saopštila je da je Cryo Save, jedna od najvećih privatnih banki matičnih ćelija u Evropi, izgubila i pravo da prikuplja, skladišti, izvozi iuvozi matične ćelije. Načelnica Direkcije za farmaciju, biomedicinu i transplantaciju u Direktoratu za zdravstvenu zaštitu Senka Klikovac kazala je za Dan da je Cryo Save prestao sa radom prije dvije godine, ali da je njihov vlasnik izjavio da raspolažu svim podacima i da nema nikakvih problema za osobe koje su se odlučile da čuvaju matične ćelije u bankama sa kojima oni sarađuju.

“U Ministarstvu zdravlja postoji registar za sve građane koji su se odlučili za čuvanje matičnih ćelija preko ovog predstavništva, prema ugovoru koji je Cryo Save potpisao sa bankom iz Švajcarske. Građani su svojom voljom odlučili da preko Cryo Save čuvaju matične ćelije, a nacionalno zakonodavstvo im je to dozvolilo. Ukoliko bude problema, a ne očekujemo ih, svaka stranka ima pravo da traži zaštitu svojih prava, preko nadležnog suda zemlje u kojoj se nalazi biobanka, a u skladu sa ugovorom koji su potpisali. Matične ćelije iz Crne Gore čuvaju se u Švajcarskoj, Luksemburgu i Njemačkoj, preko ugovora sa predstavništvom Bio Save i odobrenja koje su dobili od Ministarstva zdravlja. Sam postupak uzimanja matičnih ćelija, koji se sprovodi u zdravstvenim ustanovama prilikom porođaja trudnice, kada se uzima krv iz matičnih ćelija koja se transportuje prema bio bankama, kontroliše Uprava za inspekcijske poslove, odnosno zdravstveno sanitarna inspekcija”, ističe Klikovac.

Ona kaže da u Crnoj Gori ne postoji biobanka za čuvanje i skladištenje tkiva i ćelija, ali da je osnovano je Predstavništvo Bio Save, koje je dobilo odobrenje od strane Ministarstva zdravlja da može biti posrednik u procesu čuvanja i distribucije matičnih ćelija prema biobankama sa kojima predstavništvo zaključi ugovor u euro zoni ili drugim državama.

“Svaki ugovor je bio predmet kontrole i do sada nismo imali nijedan prigovor, ni jednu pritužbu u vođenju postupka”, navela je Klikovac.

Ostavi komentar