Djeca žena koje su izložene velikom stresu tokom trudnoće imaju gotovo deset puta veću vjerovatnoću da će razviti poremećaj ličnosti do 30. godine života, sugeriše novo istraživanje.

Čak i umjereni produženi stres može imati uticaja na razvoj djeteta i nastaviti se nakon rođenja djeteta.

Više od 3.600 trudnica u Finskoj bilo je ispitivano o njihovom nivou stresa, a i njihova djeca su bila praćena. Psihijatri kažu da buduće majke moraju imati pristup podršci za mentalno zdravlje.

Poznati su i drugi važni faktori, kao što su vaspitanje djece, finansijska situacija u porodici i traume koje su proživjele u djetinjstvu, a koji bi mogli igrati neku ulogu.

Šta je poremećaj ličnosti?

Poremećaj ličnosti podrazumijeva da određeni aspekti nečije ličnosti otežavaju život i njima i drugim ljudima. Oni mogu biti pretjerano anksiozni ili emocionalno nestabilni, naprimjer, ili paranoični i antisocijalni.

Smatra se da poremećaji ličnosti pogađaju otprilike jednu od 20 osoba. Vjerovatnije je da imaju druge probleme u vezi s mentalnim zdravljem, poput depresije ili problema s drogama i alkoholom. Kao i drugi mentalni poremećaji, i odgoj, problemi sa mozgom i geni mogu igrati ulogu u njihovom razvoju.

Šta je uradila studija?

Svakog mjeseca tokom trudnoće studija, koja je objavljena u časopisu British Journal of Psychiatry, tražila je od žena da odgovore na pitanja o njihovom nivou mentalnog stresa. Tačnije, morali su reći jesu li stalno bili pod velikim stresom, umjerenim stresom ili ga nijesu nikako imali.

Žene su živjele oko Helsinkija u Finskoj, a njihove bebe rođene su između 1975. i 1976. godine. Kada su ta djeca kasnije navršila 30 godina, primijećene su neke od dijagnoza poremećaja ličnosti, tj. ukupno ih je bilo 40, a sve su to bili teški slučajevi koji su uključivali čak i prijem u bolnicu.

Zašto je stres štetan?

Nije poznato kako stres kod trudnica može povećati rizik od poremećaja ličnosti, ali pretpostavljaju kako on dovodi do promjena u mozgu ili kao rezultat naslijeđenih gena. Dosadašnja istraživanja otkrila su takođe vezu između stresa u trudnoći i razvoja depresije, anksioznosti i šizofrenije.

Istraživači su pokušali sami da otkriju konkretne efekte stresa, kontrolišući druge faktore poput psihijatrijske anamneze trudnica, da li su pušile tokom trudnoće i jesu li imale depresiju.

Šta se može učiniti?

Profesorica Trudi Seneviratne rekla je da bi trudnoća mogla biti stresno vrijeme i da je majkama potrebna podrška.

“Ukoliko se stresa ne riješite, postoji velika vjerovatnoća da će se preliti i u postnatalni period. To je zaista osjetljiva stvar o kojoj treba razgovarati. Ne želimo da roditelji misle da štete svojoj djeci, ali visoki nivo stresa utiče na trudnice”, rekla je ona.

Kako se stres može smanjiti tokom trudnoće?

Žene bi trebalo biti podržavane kod kuće i na poslu tokom trudnoće i davati im strategije za suočavanje sa stresom, rekla je Seneviratne.

“Trebaju naučiti da se odmaraju, tražiti podršku i razgovarati s nekim o tome kako se osjećaju”, istakla je.

Preporučuje se i konzumiranje uravnotežene ishrane, prestanak pušenja i redovno spavanje.

Ostavi komentar