Agencija za ljekove i medicinska sredstva CALIMS izdala je upozorenje za primjenu lijeka metotreksata u liječenju inflamatornih bolesti poput reumatoidnog artritisa, psorijaze i Kronove bolesti, kada je namijenjen za primjenu jednom nedjeljno. Agenciji su prijavljene ozbiljne kontraindikacije ukoliko se taj medikament, koji se nalazi na osnovnoj listi ljekova, uzima svakodnevno, prenose Dnevne novine.

“Greške u doziranju sa ozbiljnim posljedicama, uključujući smrtne ishode, prijavljene su kada je metotrekstat namijenjen za primjenu jednom nedjeljno za liječenje inflamatornih bolesti, uziman svakodnevno”, naglasili su iz CALIMS-a.

Metotreksat, kako ističu, treba da propisuju samo ljekari sa stručnim znanjem o primjeni ljekova koji sadrže metotreksat.

“Zdravstveni radnici koji propisuju ili izdaju lijek metotreksat za liječenje inflamatornih bolesti treba da: obezbijede pacijentu/njegovatelju potpuna i jasna uputstva o doziranju jednom nedjeljno; pažljivo provjere prilikom propisivanja svakog novog recepta/izdavanja lijeka da li je pacijent/njegovatelj razumio da se lijek mora koristiti jednom nedjeljno; odluče zajedno sa pacijentom/njegovateljem kojeg dana u nedjelji će pacijent uzimati metotreksat; obavijeste pacijenta/njegovatelja o znakovima predoziranja i upute ih da bez odlaganja potraže medicinski savjet u slučaju sumnje da je došlo do predoziranja”, naveli su u CALIMS-u.

Napominju da je metotreksat odobren u Evropskoj uniji i Crnoj Gori za dvije različite grupe indikacija, od kojih svaka ima svoj režim doziranja. Tako, za liječenje karcinoma učestalost zavisi od režima i može biti potrebna svakodnevna primjena metotreksata. S druge strane, za liječenje inflamatornih bolesti, uključujući reumatoidni artritis, psorijazu i Kronovu bolest, doziranje metotreksata je jednom nedjeljno.

“Uprkos već preduzetim mjerama za prevenciju grešaka prilikom doziranja, i dalje se prijavljuju ozbiljni slučajevi, ponekad sa smrtnim ishodom, u kojima su pacijenti koji se liječe od inflamatornih bolesti uzimali metotreksat svakodnevno, umjesto jednom nedjeljno. Analizom podataka o bezbjednosti, koja je sprovedena na nivou EU uočeno je da se greške mogu javiti u svim fazama liječenja”, pojasnili su u CALIMS-u.

Zbog toga će, kako navode, biti uvedene dodatne mjere za sprečavanje grešaka prilikom doziranja, uključujući istaknuta upozorenja na spoljašnjem i unutrašnjem pakovanju i ažuriranje Sažetka karakteristika lijeka i uputstva lijeka.

“Za oralne formulacije metotreksata, nosilac dozvole će pripremiti edukativne materijale za zdravstvene radnike, a kartica za pacijenta će biti dostavljena uz svako pakovanje. Pored toga, tablete će biti dostupne samo u blister pakovanju”, dodaju iz CALIMS-a.

Ostavi komentar