Emocije (šokirati, uzbuditi i td.) su specifična vrsta stanja i procesa u ljudskoj psihi, koji se manifestuje tokom bilo kakvih događaja, pojava i situacija. Svakodnevno doživimo i do stotinu različitih emocija, a da čak to i ne primijetimo. Za ljude su emocije od ključnog značaja – potrebne su nam da se prilagodimo, da brzo odgovorimo…

Na današnjem konsultativnom saslušanju pred članovima skupštinskog Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje ministara zdravlja i finansija Kenana Hrapovića i Darka Radunovića raspravljalo se o mogućem povećanju zarada zaposlenih u zdravstvu. Hrapović tvrdi da je povećanje plata zdravstvenim radnicima izvjesno, ali se sa tim nije u potpunosti složio Radunović.

Na crnogorskom tržištu više se ne mogu kupiti ranitidin i ranisan, ljekovi za bolesti želuca. Pobjedi je juče u apotekama Montefarma i više privatnih apoteka koje su obišli rečeno da su još u četvrtak, 26. septembra, dobili nalog nadležnih da iz prodaje povuku ranitidin, a sjutradan i ranisan. Agencija za ljekove saopštila je u petak…

Oblik tijela ima veliki uticaj na zdravlje. Naime, potencijalni zdravstveni problemi često su prouzrokovani viškom masnih naslaga, koji se skupljaju na različitim djelovima tijela. Od toga da li je viška najviše na struku ili bokovima, zavisi kojim zdravstvenim problemima smo skloniji. Stomak i struk Salo koje se skuplja na stomaku i oko struka jeste najopasnije…

1 2 3 186