Spondilolisteza je stanje pri čemu jedan od pršljenova klizi naprijed ili nazad u odnosu na drugi pršljen. Ovo se dešava zbog pucanja pars articularis-a (dijela pršljena koji je zadužen za zglobljavanje sa drugim pršljenom). Pomjeranje pršljena naprijed naziva se anterolisteza, dok se pomjeranje pršljena ka nazad naziva retrolisteza. Obično, kada se spomene spondilolisteza, misli se…

Ako trpimo konstantan pritisak zbog obaveza, kratkih rokova, prekomjernog ostajanja na poslu, loše komunikacije sa nadređenima, visokih targeta ili smo jednostavno previše revnosni prema obavljanju zadataka, neizostavno ćemo se u nekom trenutku suočiti sa osjećajem “sagorijevanja na poslu” ili popularno rečeno doživjeti “brnaut”.

Novo istraživanje objavljeno u časopisu The Lancet je najopsežnije dosad među onima koja se bave dugoročnim rizicima po zdravlje usljed previsokog nivoa lošeg holesterola. Naučnici tvrde da što ranije ljudi počnu djelovati ishranom i medikamentima da smanjenje nivoa holesterola, to će biti bolje za njih. Ljudi bi trebali da provjeravaju nivo holesterola u krvi od…

zimate antidepresive već nekoliko sedmica i ne primjećujete razliku? Kako znati djeluju li tablete koje vam je ljekar prepisao? Kako bi demistikovali šta treba očekivati od svojih antidepresiva i kako znati da djeluju, dva psihijatra ogovorila su na najčešća pitanja pacijenta: Šta su antidepresivi? Antidepresivi su raznolika grupa ljekova koja služe u liječenju depresije, ali…

1 2 3 194