U Kliničkom centru Crne Gore (KCCG) počela je primjena najsavremenije generacije maping sistema u liječenju aritmija. Novi sistem, prema riječima doktora, omogućava lakše i preciznije otkrivanje uzroka te srčane mane, a njegovom primjenom će se, kažu, povećati bezbjednost pacijenata i skratiti trajanje procedure.

Najnovija generacija maping sistema, koja se koristi u liječenju pacijenata s kompleksnim aritmijama, na precizan način ukazuje gdje je uzrok, što omogućava brže djelovanje – objašnjava doktor Mihailo Vukmirović.

“Ono što je njegova karakteristika jeste da omogućava trodimenzionalnu rekonstrukciju određenih djelova srca iz kojih dolaze patološke aritmije, čime se značajno olakšava njihovo traženje i može se maksimalno djelovati na njih”, kazao je kardiolog mihailo Vukmirović.

Prednost ovog sistema je, kaže Vukmirović, kateter koji na vrhu ima senzor, što omogućava doktoru da u svakom trenutku zna koliki je pritisak katetera na oštećeno tkivo srčanog mišića.

“Samo tkivo miokarda, posebno ako se radi o pretkomorskim aritmijama, jako je tanko, zbog čega nam ovaj senzor omogućava najoptimalniji kontakt, čime se u potpunosti omogućava bezbjednost pacijenta, a s druge strane efikasnost procedure, što vodi ka njenom značajnom skraćenju”, dodao je Vukmirović.

Ovaj metod liječenja će, prema riječima Vukmirovića, unaprijediti sistem zdravstvene zaštite, povećati uspjeh intervencija i olakšati posao doktorima, a njegova primjena stvoriće uslove za moderan način liječenja, koji je trend širom svijeta.

Ostavi komentar