Pacijenti koje neki ljekar specijalista u opštoj bolnici ili Kliničkom centru dugo prati, a koji sada moraju da idu na kontrolu, dobiće termin kod istog ili drugog ljekara

– Građani koji treba da odu na prvi pregled kod specijaliste, kao što je na primjer kardiolog, reumatolog, endokrinolog, poći će kod izabranog doktora koji će im nasumično zakazati pregled prema slobodnim terminima.

– Nakon što obave pregled, isti ljekar specijalista im zakazuje kontrolni pregled kod sebe. Dakle, pacijent ne mora da nosi papirni uput kod izabranog ljekara kako bi on zakazao taj kontrolni pregled.

– Ljekar specijalista, poslije obavljenog pregleda, piše uput za pretrage ili dijagnostičke procedure koje je potrebno obaviti do sljedećeg pregleda. Građani ne moraju ponovo kod izabranog doktora kako bi im dao uput za te procedure.

– Pacijenti koje neki ljekar specijalista u opštoj bolnici ili Kliničkom centru dugo prati, a koji sada moraju da idu na kontrolu, dobiće termin kod istog ili drugog ljekara.

– Za slučaj da im se kontrola zakaže kod nekog drugog ljekara specijaliste, pacijent može po obavljenom pregledu tražiti od tog specijaliste da mu novi kontrolni pregled zakaže kod sebe ili kolege kod kojeg je pacijent ranije išao.

– Pacijenti koji dugo idu na preglede kod pedijatra, onkologa ili psihijatra, i za koje su vezani zbog specifičnih stanja, ne mogu doći u situaciju da im se kontrolni pregled zakaže kod nekog drugog kolege. Imena tih ljekara i njihovih termina biće dostupna doktorima prilikom zakazivanja.

– Izabranim doktorima, ako se desi da nema dostupnih termina kod specijalista u bolnicama ili Kliničkom centru u roku od 30 dana za prvi pregled, pojaviće se termini za specijalističke preglede u cijeloj Crnoj Gori. Dio pacijenata će tako moći da ode u drugu bolnicu kako bi obavio pregled u roku od mjesec.

(Vijesti)

Ostavi komentar