Iz Ministarstva zdravlja saopšteno je Danu da će nacrtom izmjena Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti uvesti rješenje po kome će uslov za upis djece u vrtiće biti obavezna vakcinacija.

Iz Ministarstva zdravlja su, i pored mišljenja ombudsmana Šućka Bakovića, koji ih je upozorio da se pravo na boravak djece u vrtićima i školama ne može uslovljavati prethodnom vakcinacijom, jer su pravo na zdravlje i obrazovanje djece garantovani Ustavom Crne Gore, kao i međunarodnom konvencijom, odlučili da roditelji moraju donijeti dokaz da su djeca primila sve vakcine.

Izmjenom zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti uvodi se odredba 27 stav 5, kojom se precizira da su roditelji obavezni da prilikom upisa djece u ustanove dostave i dokaze o vakcinaciji protiv deset zaraznih bolesti tuberkuloze, difterije, tetanusa, velikog kašlja, dječje paralize, malih boginja, epidemijskih zaušaka, rubeole, virusnog hepatitisa „B”.

Predloženim izmjenama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti suštinski se ne mijenja stav države prema vakcinaciji jer je ona obavezujuća i u postojećem zakonskom rješenju sa čime se složio i zaštitnik ljudskih prava i sloboda. Predloženim izmjenama država se dodatno obavezuje da osigura i još više zaštiti zdravlje posebno vulnerabilnih djelova populacije tj. djece, naročito u situacijama koje predstavljaju povišen epidemiološki rizik i naročito one djece koja zbog određenih medicinskih stanja ili bolesti nijesu kandidati za vakcinaciju i čije zdravlje, a nerijetko i život, zavisi od kolektivnog imuniteta i vakcinacije drugih osoba iz okruženja. Uslovljavanje upisa djeteta u obrazovnu ustanovu dokazom o obavljenim vakcinacijama ne predstavlja diskriminaciju, već mehanizam kojim se dodatno osigurava zaštita prava djece na zdravlje. Ne može se smatrati da je nevakcinisanoj djeci predškolskog i školskog uzrasta neopravdano uskraćeno pravo na obrazovanje usled roditeljskog odbijanja imunizacije”, ističu iz Ministarstva zdravlja.

Iz tog resora objašnjavaju da se u okolnostima kada izraženo djelovanje antivakcinalnih pokreta dovodi do zbunjenosti roditelja, oklijevanja prilikom donošenja odluka o vakcinaciji i posledičnog pada obuhvatima vakcinama, posebno MMR vakcinom, stiču se uslovi za epidemijsko javljanje određenih potencijalno jako opasnih zaraznih bolesti.

“Zbog toga smatramo da je država dužna da na svaki mogući način zaštiti, sačuva i u datim okolnostima unaprijedi zdravlje stanovništva, a posebno djece. Smatramo da se radi o odvojenim pravima čije puno ostvarivanje na ovom stepenu razvoja zdravstva i obrazovanja, pa i razvoja cijelog društva, ne može biti s uspjehom dovedeno u vezu s aspekta zabrane diskriminacije. Obaveznost vakcinacije opravdana je i u interesu zaštite zdravlja djeteta kao i prava na zdravlje druge djece u obrazovnoj ustanovi, što je u skladu sa članom 24 Konvencije o pravima djeteta usvojenoj na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija”, kažu iz ministarstva.

Zaštitnik je u mišljenju naveo da sadašnje zakonsko rješenje treba zadržati budući da se radi o stručnom (medicinskom) pitanju, koje je na istovjetan način uređeno važećim zakonom.

“Djeca koja nijesu vakcinisana nijesu bolesne osobe. Osnovno obrazovanje je obavezno, a uslovljavanjem predškolskog i osnovnoškolskog obrazovanja vakcinacijom, djeci koja nijesu vakcinisana uskraćuje se pravo na obrazovanje i vaspitanje”, ističe ombudsman u mišljenju.

Upis u maju

Iz Ministarstva prosvjete je saopšteno da izmjene pomenutog zakona nijesu vezane za upis djece u vrtiće u sledeću školsku godinu i da je to u nadležnosti Ministarstva zdravlja. Prema informacijama iz predškolskih ustanova, upis djece u vrtiće biće organizovan sredinom maja.

“Prema rješenjema koja su na snazi, izmjene zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti nijesu u korelaciji sa upisom u predškolske ustanove”, navode iz tog resora.

Zadatak povećanje obuhvata

Iz ministarstva navode da što se tiče povećanja obuhvata djece imunizacijama, treba naglasiti da je ona dio širokog aspekta koji uključuje multisektorski pristup i interdisciplinarnu saradnju.

“Taj proces je sam po sebi jako zahtjevan i dugotrajan, posebno u okolnostima kad se medijski prostor neopravdano ustupa antivakcinalnim pokretima koji na nenaučan način napadaju značaj vakcinacija i čije su aktivnosti usmjerene na odbacivanje vakcina i vakcinacije uz poricanje ili neosnovano omalovažavanje naučne literature, dostupnih dokaza, naučnog metoda i konačno, časnosti motiva ljudi koji proizvode, preporučuju i primjenjuju vakcine”, navode iz ministarstva.

Dan

Ostavi komentar