Zahvaljujući asistiranoj reproduktivnoj tehnologiji (ART), to jest vantjelesnoj oplodnji, do sada je u svijetu rođeno oko tri i po miliona beba. 

Od 1978. godine, kada je izvršena prva in vitro fertilizacija (IVF) očigledan je stalni napredak i usavršavanje asistirane reproduktivne tehnologije. Međutim i pored napretka metoda vantjelesne oplodnje, rizici i komplikacije postoje.

Razvoj ove tehnologije je nesumnjivo imao ogromnu korist za brojne parove, ali je povećao i rizike kao što su: urođene anomalije kod ploda, prijevremeni porođaj, kao i rođenje beba manje porođajne težine. Pored toga, dokazan je i povećan rizik od krupnih malformacija ploda (urođenih oštećenja) koji je 1,3 puta veći kod djece dobijene asistiranom reprodukcijom. Nedavno sprovedene, obimne medicinske studije ukazuju na povećanje 30% rizika za pojavu urođenih anomalija ploda nakon asistirane reproduktivne tehnologije, u odnosu na prirodni put začeća.

Tokom vantjelesne oplodnje postoje dve najčešće komplikacije koje se mogu desiti:

  • Ovarijalni hiperstimulacioni sindrom (OHSS) i
  • Višestruka trudnoća

Ovarijalni hiperstimulacioni sindrom (OHSS)

U cilju postizanja boljih rezultata liječenja u svakoj proceduri vantjelesne oplodnje sprovodi se hormonska stimulacija jajnika kako bi, za razliku od prirodnog ciklusa, došlo do razvoja velikog broja jajnih folikula i dobio što veći broj jajnih ćelija.

Kao komplikacija te terapije može da se razvije ovarijalni hiperstimulacioni sindrom koji se klasifikuje u tri stepena: laki oblik ,srednje težak i težak oblik OHSS. Kod lakog oblika OHSS-a, dolazi do povećanja jajnika i najčešće simptoma koji se ogledaju u napetosti trbušnog zida, osrednjih bolova u malom trbuhu, ponekad mučnine. Ovi simptomi mogu da se zadrže i više dana posle završenog liječenja, ali najčešće ne zahtijevaju nikakvu dodatnu terapiju več se posle 7 do 10 dana sami povlače. Kod srednje teškog oblika simptimi su nešto teži. U ovim slučajevima je neophodno uraditi analize krvi, elektolita i odrediti nivoe ukupnih belančevina i albumina.

Najteži oblik OHSS javlja se relativno rijetko, jedan slučaj na 200 indukcija ovulacije i predstavlja komplikaciju kod koje pored enormnog povećanja jajnika sa cistama koje u promjeru imaju preko 3 cm, dolazi do izliva veće količine tečnosti u trbušnu duplju i plućnu maramicu. Ako se pojavi ovaj oblik komplikacije neophodna je hospitalizacija zbog intenzivnog nadzora i terapije.

Višestruka trudnoća

Da bi se povećala šansa da do trudnoće dođe često se transferiše veći broj embriona. Ukoliko se implantira veliki broj embriona mogu nastati višestruke trudnoće koje objektivno predstavljaju komplikaciju postupka vantjelesne oplodnje. Najveći broj takvih trudnoća su blizanačke, rjeđe trojke, četvorke ili sa još većim brojem plodova. Višestruke trudnoće predstavljaju rizik za majku i plod i često se završavaju kao spontani pobačaji ili prijevremeni porođaji. Da ne bi došlo do ove koplikacije generalno je prihvaćeno da se vrši trensfer maksimalno tri embriona. Transfer embriona u fazi razvoja nazvanog blastocista ovu komplikaciju značajno smanjuje.

Vantjelesna oplodnja i starost žene

Kod žena preko 50 godina rizik od oboljevanja od dijabetesa ili prevremenog porođaja je isti kao i kod onih koje imaju 42 godine ili su mlađe. Jedini razlika u rizicima ove dvije grupe jeste to što su one iz starije grupe imale veći rizik od obolijevanja od visokog krvnog pritiska. Ukoliko žene vode računa o sebi i redovno idu na preglede ne bi trebalo da bude problema. S godinamabroj jajnih ćelija se smanjuje, ali se mogućnost začeća i rađanja veoma malo mijenja. Mnoge klinike za vještačku oplodnju imaju ograničenje godina koje se kreće od 50 do 55 godina i zahtijevaju da im pacijentkinja prije ulaska u samu proceduru pokaže ličnu kartu. Razlog ovome nije kako navode stručnjaci sumnja u mogućnost začeća već njihova sposobnost da odgaje dete koje rode.

Ostavi komentar