OpisVitamin D3 prethodnik je steroidnih hormona, koji uzimamo prehranom ili stvaramo u koži pod utjecajem UV zraka. Da bi bio biološki aktivan mora proći hidroksilaciju u jetri i potom u bubregu.

95% skladišnog oblika D vitamina je 25-OH oblika vitamina D3 – stoga je određivanje 25-OH vitamina D bitno za određivanje statusa vitamina D u organizmu.

Vitamin D se najčešće određuje u bolestima koje utječu na gustoću kostiju (osteoporoza, osteomalacija, povišeni PTH), ali i kod osoba koje se ne smiju izlagati suncu, osoba s malapsorpcijom masti, povećanim gubitkom vitamina D (nefrotski sindrom, upotreba lijekova koji ubrzavaju metabolizam vitamina D), bolestima jetre i sl.

Referentne vrijednosti

Muškarci i žene: 27,7 – 107,0 nmol/L

Sniženo

  • smanjeno izlaganje suncu
  • malapsorpcija masti
  • indukcija mikrosomalnih enzima lijekovima
  • insuficijencija bubrega
  • oštećenje parenhima jetre
  • hipokalcijemija, hipokalcijurija, povišeni AP ili PTH
  • smanjena gustoća kostiju, česte frakture

Povišeno

  • terapija D-vitaminom

Ostavi komentar