Zavod za hitnu medicinsku pomoć (ZHMP) suočava se sa velikim problemima u organizaciji posla zbog nedostatka oko 50 ljekara svakog mjeseca, pa je uprava prinuđena da uvodi dopunski i prekovremeni rad za postojeći kadar što dovodi do veće potrošnje od 800.000 eura godišnje. U dokumentaciji u koju je „ Dan” imao uvid navedeno je da pojedini ljekari u ZHMP rade i po 96 časova u kontinuitetu ili četiri dana bez prestanka.

Iz Sindikata doktora medicine ističu (SDM) da se dešava da jedan doktor u toku sedmice šest dana provede u dvadesetčetvoročasovnom dežurstvu.

“Da li je moguće da isti ljekar dežura četiri dana zaredom u tri različite opštine? Kako doktor koji je u sedam sati ujutru završio smjenu u Kolašinu, smjenu u isto vrijeme započinje u Rožajama? Ko dozvoljava direktoru Stefanoviću ovakvu organizaciju posla? Koliki rizik ovakva organizacija posla predstavlja i po ljekare i po pacijente”, pitaju iz Sindikata doktora.

Iz Sindikata navode da je prema sistematizaciji radnih mjesta u ZHMP predviđeno 145 ljekara.

“Prekovremeni i dopunski rad u ZHMP nije dostupan svim ljekarima. Samo određeni ljekari, privilegovani od strane menadžmenta, angažuju se dopunski i prekovremeno. U ZHMP nedostaje samo deset ljekara u odnosu na sistematizaciju radnih mjesta. I u drugim zdravstvenim ustanovama ljekari koriste godišnje odmore, trudničko ili porodiljsko bolovanje. To nikako ne može biti uzrok problema sa kojima se uprava suočava. Nezainteresovanost ljekara za stalni radni odnos u ZHMP proizilazi iz lošeg imidža Zavoda. Česte su pritužbe ljekara na organizaciju posla u ZHMP koju vrši lice nekompetentno za funkciju koju mu je direktor Stefanović dodijelio, a koje je po profesiji profesor fizičke kulture. Pored loše organizacije, veliko nezadovoljstvo zaposlenih stvaraju neopravdani disciplinski postupci i otkazi koje Stefanović daje ljekarima i ostalim zaposlenima iz obračuna i neprofesionalno se vodeći ličnim revanšizmom prema „neposlušnima” što u konačnom proizvodi negativan imidž ove javne ustanove i ugrožava je finansijski kroz nagomilavanje sudskih troškova i odšteta koje je morao platiti zaposlenima zbog nezakonito datog otkaza”, tvrde u Sindikatu doktora.

Iz Uprave Zavoda, sa druge strane, ističu da je Zavod otvoren da se svako ko je zainteresovan za rad njihove službe lično upozna sa organizacijom rada i uvjeri da se zaposleni u Zavodu profesionalno, stručno i požrtvovano ponašaju na svojim radnim mjestima za dobrobit svih pacijenata.

“Od 135 ljekara, 16 je na specijalizaciji iz urgentne i interne medicine, koji se po završetku vraćaju na rad u Zavod za hitnu medicinsku pomoć. Imamo 16 doktorica koje su na trudničkom i porodiljskom bolovanju. Zavod trenutno radi sa 103 doktora medicine, a od tog broja svakog mjeseca je nekoliko doktora na odmoru ili kraćem bolovanju, tako da Zavod radi sa prosječno 93 doktora svakog mjeseca”, kažu iz Zavoda za hitnu pomoć.

Iz te ustanove naglašavaju da ih Zakon o hitnoj medicinskoj pomoći obavezuje da služba radi 24 časa dnevno svakog dana u godini.

“Da bi se organizovao proces rad potrebno je da doktori rade prekovremeno, jer ih nema dovoljno, a na konkursima se javi veoma mali broj doktora. Trenutno su, po podacima Zavoda za zapošljavanje, na birou samo dvije doktorice sa položenim stručnim ispitom. Zavod ima dovoljno sredstava za zarade i ne prelazi dozvoljeni limit za zarade i pored prekovremenog rada. Prekovremeni rad je zakonit i ostvaruje se po potrebi službe, ali na dobrovoljnoj osnovi i zakon dozvoljava da se zbog potrebe službe zaposlenom isplati dio neiskorišćenog godišnjeg odmora”, navode iz Zavoda.

Iz Fonda za zdravstveno osiguranje „Danu” je saopšteno da je za prekovremeni i dopunski rad Zavod prošle godine probio budžet za oko 100.000 eura, dok je za 180.000 eura uvećan budžet za plate u 2017. godini.

Udio dopunskog i prekovremenog rada u ukupnim izdacima za zarade u 2018. iznosi oko 844.000 eura, a u 2017. godini oko 755.000 eura.

“ZHMP funkcioniše otežano zbog nedostatka kadra, prvenstveno doktora medicine, zbog dobijanja specijalizacija za druge JZU, i na taj način dolazi do nekontrolisanog odlaska doktora medicine iz Zavoda. Situaciju dodatno otežava što se dio doktora nalazi na specijalizaciji za potrebe Zavoda, dio na porodiljskom odsustvu i bolovanju, a dio koristi godišnji odmor, tako da je teško organizovati proces rada”, saopšteno je iz Fonda zdravstva.

Ostavi komentar