Tibetanci imaju četiri faza vaspitanja djeteta. Toga se striktno pridržavaju, zato uvijek odgoje srećno i zadovoljno dijete.

Faza 1: prije nego navrši 5 godina

U ovom periodu na dijete se gleda kao da je ono glavno u kući. Ne kažnjava se, ništa mu nije zabranjeno.

Djecu mlađu od 5 godina odlikuje radoznalost, aktivnost i spremnost da istraže svijet. Ali, ako nema iskustva, dijete može ozbiljno da ugrozi sebe. Stoga, da biste ih zaštitili ne vičite na njih i ne psujte, već preusmerite njegovu pažnju na nešto drugo.

Faza 2: od 5 do 10 godine

U ovoj fazi roditelji djecu tretiraju kao “robove”, ali nikako se prema njima ne odnose sa okrutnošću. U ovom uzrastu kod djece se gradi logika, razvija se intelekt. Važno je pokazati djetetu uzore koje može slijediti. Ali nemojte dijete previše opterećavati svojim željama.

Faza 3: od 10 do 15 godine

U ovom uzrastu na djecu se gleda kao na odrasle ljude. Tibetanci djecu ovog uzrasta pitaju za savjet, podstiču nezavisnost… Možda mu možete sugerisati kako da se ponaša, ali nikako mu nemojte naređivati ili braniti nešto…

Tibetanci smatraju da roditelj mora izgraditi najpouzdaniji odnos sa svojom djecom. Nikako ne smijete djetetu nametati akcije, već treba da ga usmjerite, ohrabrite i odvratite od lošeg ponašanja.

Faza 4: od 15 i više godina

Do petnaeste godine dijete završava proces formiranja ličnosti. Od sada bi trebalo da poštujete svoje dijete. Što ste uradili do 15. godine, uradili ste! Tibetanci smatraju da je najvažnije u ranoj dobi vaspitati dijete dobro, od 15. godine više ne možete promijeniti čovjeka!

Ostavi komentar