Kakvu ulogu matične ćelije imaju u organizmu?

Matične ćelije su izvor života jer od njih nastaju sva tkiva, svi organi u organizmu. Tokom cijelog života matične ćelije u našem tijelu regenerišu, obnavljaju naše tijelo.

Glavna uloga matičnih ćelije je da stvaraju tkivo, ali i da ga regenerišu ukoliko je oštećeno bolestima i povredama. One su univerzalne i posjeduju fascinantnu mogućnost transformacije u skoro sve ćelije: srčane, ćelije bubrega, krvi..

Medicina je otkrila moć matičnih ćelija pa danas nije novina da se mnoge bolesti liječe baš uz njihovu pomoć.

Gdje se sve nalaze matične ćelije u ljudskom organizmu?

Matične ćelije mogu se pronaći u:

  • Perifernoj krvi
  • Krvi iz pupčanika
  • Koštanoj srži
  • Masnom tkivu
  • Amnionskoj tečnost
  • Embrionu
  • Mišićima
  • Placenti
  • Zubu

U liječenju se najčešće koriste matične ćelije iz koštane srži jer su najduže u upotrebi i do njih se najlakše dolazi. Do matičnih ćelija iz pupčanika koje su najefikasnije u lijčenju dolazi se teže jer ne postoji u svijetu dovoljan broj javnih banaka, a čuvanje i upotreba matičnih ćelija iz krvi pupčanika se primjenjuje relativno kratak vremenski period.

Početkom 90-ih, prvi put su primijenjene matične ćelije iz krvi pupčanika od nesrodnih davalaca, a 1992. i 1993. formirane su prve banke za krv iz pupčanika (Njujork, Milano i Diseldorf).

Zašto su matične ćelije iz pupčanika najbolje?

Etičko uzimanje uzorka

Embrionalne matične ćelije – koje mogu da se dobiju iz embriona pet dana nakon oplođenja uništavaju plod, zbog čega su one i dalje predmet etičke kontroverze. Za razliku od embrionalnih, uzimanje matičnih ćelija iz krvi pupčanika je potpuno etički.

Neinvazivno uzimanje uzorka

Za razliku od uzimanja matičnih ćelija iz koštane srži, krv iz pupčanika se uzima bez ikakvog kontakta sa majkom ili bebom. Tek kada se presiječe pupčana vrpca iz dijela koji se inače baca, vadi se uzorak, tako da ne postoji ni najmanji rizik po majku ili bebu.

100% podudarne djetetu od kog su uzete

Prilikom upotrebe donorskih matičnih ćelija, radi se na utvrđivanju podudarnosti koja nikada nije stoprocentna. Zato se u liječenju koriste i dodatni lijekovi koji bi spriječili da tijelo odbaci ono što prepoznaje kao strano.

Ova stoprocentna podudarnost odnosi se i na matične ćelije iz mliječnih zuba ali tih ćelija ima znatno manje nego u krvi iz pupčanika.

Lijek za cijelu porodicu

U zavisnosti od podudarnosti, matične ćelije mogu se koristiti za liječenje i drugih članova porodilice pa čak i osoba sa kojima dijete nije u srodstvu. Istraživanja pokazuju da je najveći stepen podudarnosti sa braćom i sestrama, zatim sa roditeljima pa sa bližim i daljim srodnicima.

KARAKTERISTIKE MATIČNIH ĆELIIJA
Matične ćelije iz pupčanika su mlade

 

Stare su svega 9 mjeseci koliko je trajala trudnoća. Nisu oštećene upotrebom lijekova, spoljašnjim faktorima virusima i sl.

 

 

Pametne su

 

Mogu da otkriju bolesnu ćeliju ili tkivo i pokrenu proces samoliječenja.

 

 

Jedinstvene su

 

U potpunosti odgovaraju detetu od kojeg su sačuvane.

 

 

Potentne su

 

Mogu neograničeno da se dijele i da se pretvore u bilo koju ćeliju ili tkivo.

 

 

Zašto treba da sačuvate matične ćelije svoje bebe?

Transplantacije matiičnih ćelija rade se već pola vijeka. U zavisnosti od vrste bolesti, za terapiju se koriste sopstvene matične ćelije ili matične ćelije donora.

Matičnim ćelijama se danas liječi preko 80 različitih oboljenja.

Ukoliko sačuvate matične ćelije svoje bebe, imaćete uvjek dostupan lijek i to u uzorku koji 100% odgovara vašem djetetu.

Liječenje donorskim matičnim ćelijama je procedura koja je komplikovanija i skuplja.

Ostavi komentar