Zubni implanti se u današnje vrijeme nameću kao najbolje rješenje u slučaju nedostatka jednog ili više zuba, uključujući nedostatak svih zuba u vilici. Implanti se ugrađuju u viličnu kost i smatraju se vještačkim korjenovima koji će nositi buduće zubne krunice.

Vještački zub je zbirni naziv za šraf koji se postavlja u kost, abatment koji je veza između šrafa i krunice i same krunice, koja je jedini vidljivi dio implanta. Broj šrafova je manji od broja krunica jer je 4-6 šrafova po vilici dovoljno za držanje svih krunica u vilici.

Ugradnja zubnih implanata danas je rutinska opracija sa preko 96% uspjeha. Čak i kod potpune bezubosti ova procedura obavlja se brzo, u dvije faze sa tromesečnom pauzom (u međuvremenu pacijent dobija privremenu protezu), tako da sam implantološki zahvat ne utiče na životni tempo.

Koliko je prirodnih zuba potrebno za jedan zubni most, toliko je i vještačkih korjenova tj. zubnih implanata potrebno za most na implantima. Uglavnom se zubne krunice izrađene na zubnim implantima fizički odvajaju od zubnih krunica na zubima, ali moguće je u određenim slučajevima i vezivanje zubnog implanta i prirodnog zuba.

Kao rješenje za djelimičnu bezubost implanti su jedna opcija, dok je druga izrada dentalnog mosta. Implanti kao rješenje imaju prednost u odnosu na dentalni most u sljedećim slučajevima:

  • Kada nema dovoljno prirodnih zuba da bi bili izrađeni nosači zubnih porcelanskih mostova koji bi nadoknadili nedostajuće zube;
  • Kada su zubi u vilici zdravi i jaki, tako da bi nadoknađivanje nedostajućih mostom značilo nepotrebno brušenje prirodnih zuba;
  • U slučajevima kada planirani zubni nosači mosta nisu dovoljno stabilni da izdrže opterećenje, npr. kada je prisutna parodontopatija;
  • Kada je rastojanje između budućih nosača mosta veliko – četiri ili više zuba.

Kao rješenje za potpunu bezubost, fiksni rad sa implantima je jedna od dve opcije, pri čemu je druga opcija proteza zakačena na zubne implante.

Redosljed ugradnje zubnih implanata – Kako se ugrađuju zubni implanti?

Prvi dolazak u stomatološku ordinaciju podrazumijeva stomatološki pregled i analizu običnog ortopan snimka. Ako se pacijent odluči za upuštanje u proceduru ugradnje zubnih implanata upućuje se na obavezno snimanje 3D orotpana tj. CBCT snimka tačne regije. Nakon analize 3D ortopana ili CBCT snimka poznato je ima li dovoljno zubne kosti za ugradnju zubnih implanata. Kada se kaže “dovoljno kosti” misli se na širinu i visinu kosti u regiji gdje se planira ugradnja titanijumskog zubnog šrafa, a takođe se misli i na položaj budućeg dentalnog šrafa u odnosu na nerve i vilične sinuse.

Po izradi detaljnog plana terapije pacijent dobija sve neophodne lijekove kao obaveznu pripremu za sam hirurško-implantski zahvat i proces ugradnje titanijumskih šrafova može početi već sjutradan. Ako je potrebno vađenje zuba, ono će se obaviti prvog dana, a ugradnja šrafova počeće dva ili tri dana kasnije kada rane zarastu. Prije samog zahvata ugradnje implanata pacijenti potpisuju saglasnost i pristanak na implantološku proceduru. Hirurška intervencija ugradnje zuba može trajati od pola sata za ugradnju jednog titanijumskog implanta do nekoliko sati ako se ugrađuje više šrafova.

Sljedećeg dana pacijent dolazi na kontrolu i naredna četiri mjeseca provodi čekajući da šrafovi srastu sa kostima. Kod totalne bezubosti i većih parcijalnih bezubosti uvjek se obezbjeđuje privremena proteza koju će pacijenti nositi u periodu srastanja implanata. Ako su ugrađeni Nobel Activ implanti pacijentima je moguće obezbijediti privremeni most koji je ušrafljen i nepokretan, tako da pruža mnogo veći komfor i komoditet nego privremena proteza.

Prije same izrade je veoma važno definisati boju, oblik i dužinu budućih dentalnih krunica, a pacijentu se pomaže pokazivanjem slika različitih tipova i boja krunica. Sama izrada dentalnih krunica na zubnim implantima počinje otvaranjem zubnih implanata i uzimanjem otisaka. Ukoliko su preko dentalnih implanata bile postavljene krunice odmah nakon ugradnje zubnih šrafova, onda se privremene zubne krunice jednostavno skinu, uzme se otisak, a zatim se te privremene dentalne krunice vraćaju na zubne implante. Nakon uzimanja otiska u laboratoriji se posebno biraju abatmenti za svaki dentalni implant i nakon obrade abatmenta započinje izrada stalnih zubnih krunica.

Za izradu zubnih krunica potrebno je 7 do 14 dana. Pri samoj proceduri izrade implantno-protetskog rada potrebno je uraditi dvije do tri probe koje mogu biti u razmaku od 7 do 10 dana i u tom periodu moguće je izvršiti finalne korekcije po pitanju boja i oblika krunica. Slijedi definitivno pritezanje abatmenta u zubni implant i cementiranje budućih zubnih krunica, čime se okončava čitav proces.

Tokom prvih nekoliko mjeseci postaće jasno da li su se implanti perfektno primili u kost, što je gotovo uvjek i slučaj. Integraciji implanta može umnogome pomoći zdrav način života, jer će smanjenje holesterola direktno uticati na sposobnost krvnih sudova da se koncentrišu oko šrafa.

Izvor: Ordinacijacvejanovic.com

Ostavi komentar